W miejscowości Puszcza Gm. Żmudź została zbudowana strzelnica – jak twierdzą znawcy tematu – najlepsza w naszym powiecie.

Strzelnica powstała dzięki zaangażowaniu LOK w Chełmie,  Stowarzyszenia Strzeleckiego „Magnum” w  Chełmie, Wójta Gminy Żmudź oraz Koła LOK w Żmudzi.W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Wójt Gminy Żmudź, Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego „Magnum” w Chełmie, przedstawiciele Policji, Wojska oraz Strazy Granicznej.
Równocześnie odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Żmudź. Uczestniczyło 80 osób.
W kategorii „Juniorzy” pierwsze miejsce zajęła Martyna Pastuszak, drugie Martyna Grabowska, trzecie Damian Ruszkiewicz.
W kategorii „Kobiety” pierwsze miejsce Wioletta Hrynkiewicz –Sudnik, drugie Wioletta Koratyńska, trzecie Paulina Szponar.
W kategorii „Mężczyźni”pierwsze miejsce Zbigniew Turowicz, drugie Seweryn Pastuszak, trzecie Sławomir Urban.
  Na zakończenie zawodnicy mogli się posilić bigosem i ciastami.