Drukuj

W dniu 08 listopada 2018 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104989L w miejscowości Żmudź".

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 20 wrześnie do 29 października.
Zakres robót przedstawiał się  następująco:
- roboty ziemne i wykopy pod koryto;
- warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 – 63,0  mm gr. 20 cm ;
- warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 – 63,0  mm gr. 15 cm ;
- warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4 – 31,5   mm gr. 10 cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej zamkniętej AC8S grubości 5 cm;
- pobocza i roboty wykończeniowe;
- oznakowanie.

 
20181015_111216.jpg 20181015_111324.jpg P1090997.JPG

P1100005.JPG P1100008.JPG P1100011.JPG

zDSC_0054.JPG zDSC_0058.JPG