W dniu 21 stycznia 2019 r. Pani Edyta Niezgoda – Wójt Gminy Żmudź podpisała umowy z Wykonawcami wyłonionymi w przetargu nieograniczonym

na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Żmudź" w ramach projektu „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź”.
Część 1 zamówienia tj. „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żmudź” będzie realizować firma Sanito Sp. z o.o.
ul. Puławska 476, 02 – 884 Warszawa za kwotę 1 744 747,56 zł. Planowany termin zakończenia realizacji części 1 zamówienia to 30 września 2019 r.
Część 2 zamówienia tj. „Dostawę i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żmudź” będzie realizować  firma ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poselska 30,
42 – 200 Częstochowa za kwotę 53 190,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji części 2 zamówienia to 30 maja  2019 r.
Zadanie jest realizowane w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.