W dniu 2 lutego 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi świętowaliśmy Jubileusz 100-lecia urodzin najstarszej mieszkanki gminy Żmudź - Pani Bronisławy Zdunek.

W uroczystościach udział wzięli: Pani Edyta Niezgoda - Wójt Gminy Żmudź, Pan Łukasz Burak Z-ca Wójta Gminy Żmudź, Pani Monika Szumiło Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, Pan Radosław Rakowiecki Radny Rady Powiatu Chełmskiego, Pan Jerzy Senderski – Radny Rady Gminy Żmudź, Pan Mariusz Łaszkiewicz – Radny Rady Gminy Żmudź, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żmudzi Pani Monika Łopuszyńska oraz liczna rodzina jubilatki.
Na ręce Dostojnej Jubilatki wręczono Kwiaty, życzenia, listy gratulacyjne - w tym od Pana Premiera Mateusz Morawieckiego. Sto lat to czas, który  dla większości z nas zwłaszcza na początku życiowej drogi wydaje się nie do osiągnięcia. To czas w którym można zebrać mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości. Szanownej Jubilatce Z okazji 100 rocznicy urodzin w imieniu Samorządu Gminy Żmudź składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych, a także zdrowia na dalsze lata życia.