7 października 2016r. w Żmudzi odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji. Święto swoją obecnością uświetnili: Pani Edyta Niezgoda Wójt Gminy Żmudź, Pani Jolanta Bureć  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani  Magdalena Zając Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej, Pani Magdalena Krzos Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum, Pani Aneta Kiczyńska Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Żmudzi oraz emerytowani pracownicy szkoły.
W tym  dniu  nauczyciele i pracownicy otrzymali nagrody Dyrektora: Lucyna  Białowąs, Aneta  Nowak, Marzena  Wawryszuk, Katarzyna  Olszewska, Dorota Ostrowska, Ewa Świetlicka, Renata  Domińczuk, Urszula Kubów, Jarosław  Bureć,  Iwona  Seniuk -  Pieczykolan,  Anna  Narolska, Zofia Aponiak,  Arkadiusz Cichosz. Pani Edyta Niezgoda Wójt Gminy Żmudź, nagrodziła również  Małgorzatę  Piątek dyrektor  Szkoły  Podstawowej. Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  wybrali  Super  Nauczyciela   roku  2016.  Została nim  Małgorzata Olszewska.
     Uczniowie przygotowali akademię podczas, której podziękowali nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za trud i zaangażowanie w ich wychowanie.  Uczniowie  o raz  rodzice obdarowali  słodkimi  upominkami,  kwiatami i życzeniami swoich nauczycieli.