Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żmudź w okresie od stycznia 2020 r. do sierpnia 2020 r.