Wójt Gminy Żmudź i Gminne Centrum Kultury w Żmudzi serdecznie zapraszają na

Jubileusz X-lecia kapeli „Żmudziaki”

który odbędzie się w dniu
22 kwietnia 2018r. o godzinie 13.00

w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi

Urząd Gminy Żmudź informuje o możliwości bezpłatnego zaszczepienia dzieci urodzonych w 2015 roku przeciwko pneumokokom w ramach "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu powiatu chełmskiego na lata 2017 - 2019" realizowanego przez powiat chełmski.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 19.04.2018 r. pod nr tel. (82) 568 01 82 lub osobiście pokój nr 3. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.