Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) można składać od dnia 1 sierpnia 2017r.

Wnioski na:

  • świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenie wychowawcze (500+)

przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r. w siedzibie OPS w Żmudzi, ul. Kasztanowa 24.

Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej OPS Żmudź www.zmudz.naszops.pl od dnia 1 sierpnia 2017r.

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą:

  • empatia.mrpips.gov.pl,
  • PUE ZUS,
  • ePUAP,
  • bankowość elektroniczna
    lub za pośrednictwem poczty.