Informacja w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Leszczany

 Informuje się mieszkańców sołectwa Leszczany, że od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 5 lutego 2018 r. będą prowadzone konsultacje społeczne
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Leszczany.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się z opinią mieszkańców co do nadania nazw ulic w miejscowości Leszczany.

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy sołectwa Leszczany posiadający czynne prawo wyborcze.