Urząd Gminy Żmudź informuje, że Rada Powiatu Chełm podjęła uchwałę w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.

Kwoty zmniejszonej opłaty wynoszą:


1) 57,00 zł za wydanie prawa jazdy,
2) 32,00 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego.
  

 Obniżenie opłaty przysługuje wyłącznie, jeżeli przyczyną wymiany dokumentów jest nadanie nazw ulicom w miejscowości Leszczany i ma zastosowanie do wniosków złożonych w okresie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.