Plakaty informacyjne dot. naboru kandydatów na rachmistrzów

 

Ogłoszenie o naborze