Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Żmudź w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Żmudź w 2018 roku.

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy kierować w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22,
22 – 114 Żmudź.

Termin składania uwag oraz propozycji zmian wyznaczono na okres od 7 lutego 2018 r. do dnia
27 lutego 2018 r. – decyduje data doręczenia.

Informacje dotyczące projektu uchwały udzielane są w Urzędzie Gminy Żmudź, pok. nr 1 lub pod numerem telefonu 568 01 82.

Żmudź, dnia 6 lutego 2018 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Żmudź w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Żmudź w 2018 roku

 

Załącznik Nr 1 do Projektu uchwały

Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2018r. gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:
•    do końca kwietnia 2018 r.
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2018 roku – 1 zł
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 zł

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zestawienie faktur

Oświadczenie

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI POBIERZ