Szanowni mieszkańcy Gminy Żmudź,

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Treść kwestionariusza związana jest z zagadnieniami energetyki. Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie materiału, który będzie stanowił podstawę opracowania modelu energetycznego dla Pani/Pana gminy/powiatu. Ankieta jest anonimowa, wyniki badań będą wykorzystane do celów naukowych w pracy doktorskiej i prezentowane w sposób zbiorczy.  Serdecznie dziękujemy za współpracę.

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

od 1 sierpnia 2018 r. do31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2018r. gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:
•    do końca października 2018 r.
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2018 roku – 1 zł
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 zł

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zestawienie faktur

Oświadczenie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Chełmie

 

KOMUNIKAT z dnia 31 lipca 2018 roku