Prace remontowe wykonane w budynkach komunalnych gminy Żmudź w 2020 r. z udziałem środków funduszu sołeckiego

Świetlica  wiejska w Wołkowianach, do najważniejszych prac remontowych zaliczyć mozemy:
- demontaż starej podłogi i niwelacja,
- podsypka z piasku,
- izolacja z folii oraz styropianu,
- wylewka betonowa ,
- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych
- demontaż starego orynnowania ,
- montaż nowego orynnowania budynku
- demontaż starych schodów,
-wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku
Wartość wykonanych prac remontowych 24 000,00 zł brutto
Środki finansowe w wysokości 9000,00 zł przeznaczone z funduszu sołeckiego sołectwa Wołkowiany
Świetlica wiejska w Roztoce - zakres prac remontowych obejmował:
- wykonanie opaski odwadniającej budynek oraz wykonanie podjazdu do budynku
Wartość wykonanych prac remontowych 16 300,00 zł brutto - środki przeznaczone z funduszu sołeckiego sołectwa Roztoka.
W budynku świetlicy ze środków własnych gminy Żmudź zmieniony został również dach (konstrukcja drewniana i blachodachówka), który uszkodzony został w wyniku silnej nawałnicy przechodzącej przez gminę w lecie 2020r.
 
 
  Prace brukarskie na zatokach autobusowych w miejscowości Wólka Leszczańska oraz zaku przystanku autobusowego
Wartość wykonanych prac remontowych  3000,00 zł brutto, zakup przystanku autobusowego 6000,00 zł
Środki w całości przeznaczone z funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Leszczańska  
Rozebranie i wykonanie nowej elewacji budynku Izby regionalnej w Stanisławowie
Wartość wykonanych prac remontowych 47 733,19 zł brutto
Środki finansowe przeznaczone z funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławów to 14 217,45 zł
 
 
 
 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Świetlicy wiejskiej w Klesztowie
Wartość wykonanych prac remontowych  za kwotę 3115,00 zł brutto sfinansowana została ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Klesztów   
Utwardzenie zajezdni autobusowej z kostki brukowej w Żmudź
Wartość wykonanych prac remontowych  3100,00 zł brutto
Wykonanie odwiertu studni głębionej i przyłącza do budynku świetlicy wiejskiej w Maziarni
Wartość wykonanych prac 10 000,00 zł brutto
Zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej 3678,77 zł
Prace wykonane oraz zakupy wyposażenia  sfinansowane zostały z funduszu sołeckiego sołectwa Maziarnia
Prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Ksawerowie
Zakres prac obejmował m. in:
- wymianę stolarki okiennej,
-wymianę stolarki drzwiowej,
- wykonanie schodów wejściowych do budynku,
- demontaż sceny,
- montaż paneli ściennych,
-  remont ganku,
- zbudowanie ścian szczytowych budynku
Wartość wykonanych prac remontowych  wyniosła 11 300,00 zł  brutto i w całości sfinansowane zostały z funduszu sołeckiego sołectwa Ksawerów.
Wykonanie sanitariatu oraz zbiornika na nieczystości w budynku świetlicy wiejskiej w Dryszczowie  
Zakres prac remontowych obejmował:
-  wykonanie ścianek działowych,
- wykonanie instalacji hydraulicznej, sanitarnej oraz elektrycznej,
- montaż stolarki drzwiowej,
- układanie płytek ceramicznych,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- szpachlowanie i malowanie,
- montaż zbiornika nieczystości,
- montaż zlewozmywaka oraz podgrzewacza wody,
- wymiana oświetlenia
Wartość wykonanych prac remontowych  wyniosła 26 092,00 zł  brutto
Z funduszu sołeckiego sołectwa Dryszczów przeznaczone zostały środki w wysokości 15 876, 90 zł
Wykonanie prac remontowych przy budynku świetlicy wiejskiej w Leszczanach
Prace remontowe obejmowały:
- wykonanie opaski odwadniającej,
- wykonanie bramy wjazdowej,
- wykonanie masztu
Wartość wykonanych prac remontowych  wyniosła 17 300,00 zł  brutto, z czego z funduszu sołeckiego sołectwa Leszczany  przeznaczono środki w wysokości 11 000, 00 zł.
Mulczowanie poboczy dróg w miejscowości Lipinki
Wartość wykonanych prac wyniosła 5000,00 zł środki finansowe przeznaczone z fundusz sołeckiego sołectwa Lipinki.
Odmulenie rowów opaskowych zbiornika w Puszczy
Wartość wykonanych prac 7000,00 zł środki finansowe przeznaczone z funduszu sołeckiego sołectwa Klesztów.
Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje
1. Z funduszu sołeckiego sołectw Annopol i Syczów za kwotę 11.300 zł brutto sfinansowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Syczów Annopol
2. Z funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Leszczańska wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w miejscowości Wólka Leszczańska. Koszt dokumentacji to 11.000 zł brutto.
3.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Lipinki-Kazimierówka za kwotę  14.300,00 zł brutto (sfinansowano z funduszu sołeckiego miejscowości Kazimierówka w kwocie 10.180,95 zł).

Remonty dróg

Z udziałem funduszu sołeckiego w miejscowościach Bielin, Klesztów, Leszczany, Lipinki, Maziarnia, Pobołowice, Rudno, Syczów i Żmudź zakupiono 677,888 ton kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem za kwotę 61.835,06 zł brutto.
Budowa oświetlenia ulicznego
Za kwotę 80 754,90 zł na ulicy spacerowej w Żmudzi wybudowano nowe oświetlenie uliczne.
(finansowanie z funduszu sołeckiego miejscowości Żmudź w kwocie 36.652,35 zł).
Z funduszu sołeckiego zamontowane zostały również lampy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
Leszczany – za kwotę 5.000,00 zł
Annopol –  za kwotę 2.800,00 zł
Klesztów – za kwotę 4.900,00 zł
Rudno – za kwotę 4.000,00 zł
W 2020 r. budynku hydroforni w Żmudzi zamontowana została stacja usuwania azotanów. Inwestycja w kwocie 55 000 zł. sfinansowana została ze środków własnych Gminy Żmudź.

 

 

 
 
 
Przy ośrodku zdrowia również ze środków własnych - na potrzeby Urzędu Gminy odremonowane zostały 4 garaże i zakupiony został jeden garaż blaszany.