2021 rok przynosi ważną zmianę związaną z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”.

Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca 2021 r. do  31 maja 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres  w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja tego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca bieżącego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca bieżącego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Uwaga!!!

Złożenie wniosku po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Od czasu zniesienia kryterium dochodowego rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie opiera się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.