Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 r.

Program ma na celu realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie z wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt przez infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żmudzi tel. 82 568 01 29.