Drukuj

 Gmina Żmudź zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w   sprawie promocji i realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Żmudź.

Dzięki zawarciu tego porozumienia mieszkańcy naszej gminy będą między innymi mogli uzyskać informacje na temat Programu oraz otrzymają wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

Program „Czyste Powietrze” jest podzielony na dwie części ze względu na możliwy poziom dofinansowania.

Część 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania) dotyczy osób osiągających dochód roczny (podstawa opodatkowania w przypadku PIT) nieprzekraczający 100 tys. zł.

Część 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) dotyczy osób osiągających przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający kwoty:

  1. a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenia dla osób fizycznych zamierzających złożyć wniosek
o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi.

Osoby planujące ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” powinny wiedzieć, że: