Przebudowa drogi gminnej nr 122378L w miejscowości Żmudź ul. Brzozowa I ETAP wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Rozpoczęto realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 122378L w miejscowości Żmudź ul. Brzozowa wraz z budową oświetlenia ulicznego”.

Przetarg na wyżej wymienione zadanie odbył się 07.01.2021r. Na część I (przebudowa drogi) wpłynęło 6 ofert, na część drugą ( budowa oświetlenia ulicznego) wpłynęły 3 oferty.

W dniu 02.02.2021 została podpisana umowa na roboty drogowe z z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o 22-400 Zamość ul. Peowiaków 7. Koszt realizacji zadania to

180 259,40 zł brutto.

Zadanie będzie realizowane w terminie od podpisania umowy do dnia 02 czerwca 2021r.

W dniu 03.02 2021 została podpisana umowa na roboty oświetleniowe z P.W.ELSTA Iwona Rzeźniczuk, ul. Gen. Grota Roweckiego 2/B/45, 22-100 Chełm. Koszt realizacji zadania to 50 678, 98 zł brutto.

Zadanie będzie realizowane w terminie od podpisania umowy do dnia 03 czerwca 2021r.

Zakres robót przedstawia się następująco:

I części zadania

  • roboty przygotowawcze
  • wykonanie nawierzchni
  • wykonanie poboczy i zjazdów

II części zadania

  • budowa kablowej linii oświetleniowej
  • montaż oświetlenia LED na słupach.