Rozpoczęto realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 122309L w miejscowości Leszczany na odcinku 0,480 km. Przetarg na wyżej wymienione zadanie odbył się 19.01.2021r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 4 oferty.

W dniu 05.02.2021 została podpisana umowa na roboty drogowe z firmą   B.G. Construction Sp. Z o.o. Wólka Tarnowska 55 22-150 Wierzbica.

Koszt realizacji zadania to 197 870,75 zł brutto.

Zadanie będzie realizowane w terminie od podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2021r.

Zakres robót przedstawia się następująco:

  • roboty przygotowawcze
  • wykonanie nawierzchni
  • oznakowanie

DSC_0473.jpg DSC_0475.jpg DSC_0477.jpg

DSC_0479.jpg DSC_0480.jpg DSC_0482.jpg

DSC_0483.jpg P1110407.jpg P1110409.jpg

P1110410.jpg P1110411.jpg