Rozpoczęto realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wólka Leszczańska”. Przetarg na wyżej wymienione zadanie odbył się 29.01.2021r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert.

 

W dniu 26.02.2021r została podpisana umowa na roboty drogowe z z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo- Mostowych Spółka z o.o w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18b 22-500 Hrubieszów. Koszt realizacji zadania to 281 908,96 zł brutto.

Zadanie będzie realizowane w terminie do dnia 30 września 2021r. a w jego zakres wchodzi przebudowa 4 odcinków dróg o następujących długościach: 0,161 km, 0,151 km, 0,232 km, 0,139 km.

Zakres robót przedstawia się następująco:

  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
  • ułożenie nawierzchni bitumicznej,
  • budowa mijanek,
  • pobocza gruntowe,
  • zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych,

DSC_0302.jpg DSC_0306.jpg DSC_0307.jpg

DSC_0309.jpg DSC_0356.jpg DSC_0358.jpg

DSC_0359.jpg DSC_0360.jpg DSC_0361.jpg

DSC_0362.jpg DSC_0363.jpg DSC_0364.jpg

DSC_0366.jpg DSC_0367.jpg DSC_0368.jpg

DSC_0370.jpg