Drukuj

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104995L Lipinki-Kazimierówka” jest w trakcie realizacji. Przetarg na wyżej wymienione zadanie odbył się 08.01.2021r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 6 ofert. 

W dniu 4.02.2021r została podpisana umowa na roboty drogowe z  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Sadex” z Kolonia Sitno 84. Koszt realizacji zadania to 278 610,38 zł brutto. Kwota ta zostanie całkowicie pokryta ze środków „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Zadanie będzie realizowane w terminie do dnia 28 maja 2021r. a w jego zakres wchodzi:
przebudowa odcinka drogi o długości 1,04 km

Zakres robót przedstawia się następująco:

 

P1110425.jpg P1110428.jpg P1110432.jpg

P1110435.jpg P1110444.jpg P1110445.jpg

P1110449.jpg P1110466.jpg P1110467.jpg

P1110527.jpg P1110529.jpg P1110533.jpg

P1110535.jpg