Roboty budowlane na ul. Brzozowej w Żmudzi dobiegają końca. Położona została nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Do wykonania pozostały roboty wykończeniowe (pobocza i oznakowanie pionowe)