Rozpoczęto realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 104987L w miejscowości Maziarnia". W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty.

W dniu 17.05.2021 została podpisana umowa na roboty drogowe z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 7.

Koszt realizacji zadania to 130 946,11 zł brutto.

Zadanie będzie realizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2021r.

Zakres robót przedstawia się następująco:

  • wykonanie wyrównania istniejącej konstrukcji warstwą z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem.