Roboty budowlane w miejscowości Leszczany na drodze gminnej nr 122309L dobiegają końca. Położona została nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Do wykonania pozostały roboty wykończeniowe (pobocza i oznakowanie)