Gmina Żmudź uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem dla gmin popegeerowskich w wysokości 800 000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizacji inwestycji „Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w miejscowości Żmudź”.