Zakończono realizację zadania „Utworzenie nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę altany w miejscowości Dryszczów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zakres prac obejmował:

Wykonanie altany o powierzchni użytkowej 25m2 o konstrukcji drewnianej pokrytej gontem bitumicznym, wyposażonej w 2 stoły drewniane i 4 ławki drewniane, utwardzenie powierzchni pod altaną 36 m2.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 24 784,50 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- 100%