Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Wnioski na pomoc w formie dożywiania przyjmowane są od dnia 16 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi. Pomoc w formie dożywiania dzieci przysługuje rodzinom, których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł na osobę.

Osoby spełniające kryterium dochodowe i zainteresowane zgłoszeniem dzieci  do dożywiania prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi w godzinach od 7.00 do 15.00 celem pobrania i złożenia stosownych dokumentów.

Podanie o pomoc Pobierz
Oświadczenie Pobierz