15-go sierpnia 2021r. w Kościele pw. N.M.P. w Klesztowie odbyła się Msza Św. dziękczynna za tegoroczne plony i w intencji rolników z Gminy Żmudź. Uroczystość połączona została z Odpustem parafialnym.

Mszę Św. Celebrowali: Ksiądz Proboszcz parafii Klesztów - Tomasz Fidecki oraz Ksiądz Mariusz Kruk – wikary parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmie. Wieńce i zioła święcił Ks. Kanonik Dariusz Stefanek - Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi.

Wieńce przygotowały Panie z sołectw: Maziarnia, Leszczany, Stanisławów, Zespół Jarzębinki oraz Pani Wanda Żarnicka i Pani Wiesława Kowalczuk.

W imieniu własnym oraz całego samorządu Pani Edyta Niezgoda - Wójt Gminy Żmudź złożyła rolnikom podziękowania oraz wyrazy szacunku za ich pracę i trud, życząc wszystkim zdrowia, radości i spokoju.

Podsumowaniem uroczystości był konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.
W tym roku I miejsce zajęło sołectwo Maziarnia, II miejsce sołectwo Leszczany, III miejsce – Pani Wanda Żarnicka. Wyróżnienia otrzymały Panie z sołectwa Stanisławów, Pani Wiesława Kowalczuk oraz Zespół Jarzębinki. Wszyscy otrzymali nagrody finansowe.