Zakończono montaż lamp solarnych przy drodze gminnej Nr 105000L w miejscowości Wołkowiany. Wartość zadania wynosi 68 800,00 zł.

Montaż 8 lamp solarnych przy drodze gminnej Nr 105000L w miejscowości Wołkowiany realizowany został w ramach zadania: "Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołkowiany".