Urząd Gminy Żmudź - budynek  wybudowano w 1905 r., rozbudowany został w 1989 r.