Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie na cyfryzację urzędu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Gmina Żmudź na wsparcie rozwoju cyfrowego urzędu otrzyma 100 000,00 zł

Środki przeznaczone będą m.in. na rozbudowę serwerowni w urzędzie, wyposażenie urzędu w sprzęt wspierający cyfrowe bezpieczeństwo oraz zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy Żmudź i Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi.