Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki parafialny kościół w Żmudzi.
Powstał  jako cerkiew unicka w 1753 r. z fundacji Jana Zamoyskiego. Po likwidacji unickiej diecezji chełmskiej miejscową parafię przemianowano na prawosławną.

Tak też ją przemalowano. Po II wojnie światowej kościół przejęty został przez katolików a od 1984 dawna cerkiew jest parafialnym kościołem.
Zachwyca wnętrzem i przetrwałą z  dawnego wyposażenia cerkiewnego  z unicką ikoną Ukrzyżowania z 1757 r. w głównym ołtarzu. Malowanym na desce zwieńczeniem ikonostasu 1864 r. i rokokowym krucyfiksem z połowy XVIII w, być może z warsztatu Jerzego Pinzla. W ołtarzach bocznych znajdują się obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz św. Antoniego, oba z XVIII wieku.
Obok kościoła także w XVIII wybudowano dzwonnicę. Znajduje się na niej jeden dzwon z 1643.  
Świątynia została gruntownie odnowiona.