W dniu 22 czerwca 2022 roku w Starosielu gm. Dubienka odbyły się międzygminne zawody sportowo – pożarnicze.

Gminę Żmudź reprezentowały 4 drużyny męskie tj:. OSP Dryszczów, OSP Leszczany, OSP Wołkowiany oraz OSP Żmudź oraz kobieca drużyna ze Żmudzi, gospodarzy reprezentowało również 4 drużyny męskie oraz jedna kobieca.

Zawody sportowo – pożarnicze przeprowadziła komisja powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie pod przewodnictwem Remigiusza Kwacz.


Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
∙ ćwiczenie bojowe,
∙ sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

Kolejność miejsc zajętych przez jednostki w klasyfikacji Gminy Żmudź w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

ĆWICZENIE BOJOWE

 1. miejsce OSP Żmudź  z wynikiem     56,44 pkt.
 2. miejsce OSP Leszczany z wynikiem     58,68 pkt.
 3. miejsce OSP Wołkowiany z wynikiem     60,09 pkt.
 4. miejsce OSP  Dryszczów z wynikiem      90,58 pkt. 
  1. miejsce KDP Żmudź  z wynikiem     58,72 pkt.

SZTAFETA POŻARNICZA

 1. miejsce OSP Żmudź   z wynikiem      64,81 pkt.
 2. miejsce OSP Leszczany  z wynikiem     68,81 pkt.
 3. miejsce OSP Wołkowiany  z wynikiem     70,34 pkt.
 4. miejsce OSP Dryszczów   z wynikiem      78,44 pkt.
  1 miejsce KDP Żmudź  z wynikiem     87,57 pkt.


Klasyfikacja ogólna jednostek OSP z Gminy Żmudź przedstawia się następująco:

 1. miejsce OSP Żmudź z wynikiem łącznym       121,25  pkt.
 2. miejsce OSP Leszczany z wynikiem łącznym       127,49 pkt. 
 3. miejsce OSP Wołkowiany  z wynikiem łącznym      130,43   pkt.
 4. miejsce OSP Dryszczów  z wynikiem łącznym       168,02   pkt.
  1 miejsce KDP Żmudź z wynikiem     146,29 pkt.


W klasyfikacji generalnej międzygminnych zawodów sportowo-pożarniczych w kategorii zarówno drużyn męskich jak i kobiecych I miejsce zajęły drużyny OSP Żmudź.