W dniu 13 maja 2023 roku w Żmudzi odbyły się międzygminne zawody sportowo – pożarnicze.

Gminę Żmudź reprezentowały 3 drużyny męskie tj:. OSP Żmudź, OSP Leszczany, OSP Wołkowiany, kobieca drużyna OSP Żmudź oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy OSP Żmudź: drużyna dziewczęca oraz drużyna mieszana klasyfikowana jako drużyna chłopięca.

Gminę Dubienka reprezentowało również 3 drużyny męskie oraz jedna kobieca.

Zawody sportowo – pożarnicze przeprowadziła komisja powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie pod przewodnictwem mł. bryg. Stanisława Kołtuna.


Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
∙ ćwiczenie bojowe,
∙ sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

Kolejność miejsc zajętych przez jednostki w klasyfikacji Gminy Żmudź w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:


Klasyfikacja ogólna jednostek OSP z Gminy Żmudź przedstawia się następująco:

  1. miejsce OSP Żmudź z wynikiem łącznym: 109,77  pkt.
  2. miejsce OSP Leszczany z wynikiem łącznym: 139,46 pkt.                
  3. miejsce OSP Wołkowiany  z wynikiem łącznym: 145,19 pkt. 

       

W kategorii kobiet:

  1. miejsce KDP Żmudź z wynikiem 160,66 pkt.

 

W kategorii MDP:

Drużyna mieszana: 910,79 pkt

Drużyna dziewczęca: 966,62 pkt


W klasyfikacji generalnej międzygminnych zawodów sportowo-pożarniczych w kategorii zarówno drużyn męskich jak i kobiecych I miejsce zajęły drużyny OSP Żmudź.