Z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i problemy z nią związane zachęcamy do korzystania z profesjonalnego wsparcia terapeuty terapii uzależnień.

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Harmonogram pracy terapeuty ds. uzależnień:
3 marzec 2023, 28 kwiecień 2023,
W godz. 14:30-16:30

Szczegóły pod nr tel. 82 568 01 82