Ułatwienia dostępu

 

W dniu 4 lipca 2024 roku, ks. Tomasz Fidecki – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Klesztowie, w obecności Pani Wójt Gminy Żmudź  - Edyty Niezgoda podpisał umowę na prace konserwatorskie dotyczące zadania pn. „Prace konserwatorskie w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Klesztowie".

Wykonawcą inwestycji będzie Firma Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c. z siedziba w Rzeszowie, ul. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów reprezentowana przez Pana Macieja Filipa.

Zakres prac obejmuje konserwacje, polichromii w nawie bez sklepienia, ściany zachodniej chóru, rekonstrukcję  stolarki okiennej, odsłonięcie i konserwację posadzki.

 Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwotę 950 225, 00 zł brutto. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi  931 220, 50 zł.

Przewidywany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia to październik 2025.

Pin It