Prace zgłoszone do konkursu palm i pisanek wielkanocnych