W dniu 04 maja 2016 roku o godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy Żmudź

na temat kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na selektywną zbiórkę odpadów i zagrożenia wynikające ze spalania odpadów w piecach domowych. Spotkanie prowadziła Pani Elżbieta Tatys.
Uczestnicy spotkania mieli okazję podzielić się swoją wiedzą, rozwiązując test ekologiczny.Wśród uczestników zostały rozlosowane upominki w postaci czujników gazu.