W dniu 19 czerwca 2016 r. odbył się I Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy Wschód”, w którym wzięło udział około 140 uczestników.

W ramach rajdu odbył się przyjazd grup rowerowych  z poszczególnych miejsc startowych, prezentacja grup rowerowych oraz „parada rowerowa” wszystkich rowerzystów po Gminie Żmudź. Dla uczestników rajdu przewidziany był gorący poczęstunek oraz loteria podczas której wielu uczestników wygrało różne gadżety rowerowe. Program rajdu został wzbogacony o występ zespołu Kataryna oraz piosenki festiwalowe „Wspomnień czar”. Rajd rowerowy był kolejnym elementem promocji marki „Malowniczy Wschód” i mamy nadzieję, że na stałe wpisze się w kalendarz imprez gmin tworzących Lokalną Grupę Działania Ziemi Chełmskiej.
Rajd rowerowy został zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej, Grupę Rowerową „Odnowa” – Chełm oraz osiem gmin partnerskich LGD (Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź).