W dniu 11 czerwca 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

W spotkaniu uczestniczyli renciści ,emeryci i inwalidzi z terenu Gminy Żmudź. Wśród gości zaproszonych była Pani Wójt Gminy Żmudź – Edyta Niezgoda oraz władze Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmie. W części artystycznej wystąpił zespól śpiewaczy Jarzębinki . Na zabawie przygrywała kapela „Pogodna Jesień”.