W niedzielę 26 czerwca 2016 roku w Żmudzi odbyła się uroczystość upamiętniająca 90 – lecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żmudzi.

Obchody rozpoczęły się od zbiórki kompanii Ochotniczej Straży Pożarnej na placu przy OSP w Żmudzi. Następnie d-ca kompanii OSP Zbigniew Narolski poprowadził pododdział na czele z orkiestrą dętą z Uchań i pocztami sztandarowymi na plac przy szkole w Żmudzi na mszę świętą koncelebrowaną przez ks. Jacka Bartnickiego proboszcza parafii w Klesztowie i ks. Dariusza Stefanka proboszcza parafii w Żmudzi.
Msza święta odprawiona została w intencji jednostki OSP w Żmudzi oraz byłych i obecnych strażaków tej jednostki i ich rodzin. Podczas mszy poświęcona została figurka Św. Floriana patrona strażaków ufundowana przez mieszkańców gminy Żmudź oraz łódka ratownicza zakupiona ze środków pochodzących z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku dowódcy uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żmudzi Jackowi Raczkiewiczowi oraz podniesienia flagi państwowej na maszt. Następnie Prezes powitał przybyłych na niedzielną uroczystość zaproszonych gości, strażaków oraz zgromadzonych mieszkańców.
Wśród zaproszonych gości  obecni byli między innymi: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie  brygadier Zbigniew Raźniewski, Skarbnik Powiatu Pani Agata Niemczyk, Dyrektor PKS Sp. z oo  w Chełmie Pan Waldemar Szynal, Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi  inspektor Sławomir Buczek, Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „AMIMED” s,c. w Żmudzi Pan Andrzej Mielniczuk, Radny Rady Powiatu Radosław Rakowiecki, Radni Rady Gminy  Żmudź na czele z Przewodniczącym Panem Krzysztofem Gawrjołkiem, Panie i Panowie sołtysi Gminy Żmudź, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmudzi Pani Małgorzata Piątek, Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Żmudzi Pani Halina Steczuk, prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy, Wójt Gminy Żmudź Pani Edyta Niezgoda gospodarz gminy oraz współorganizator uroczystości.
W dalszej części uroczystości prowadzący odczytał bogatą w wydarzenia historię jednostki OSP w Żmudzi.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nadanych medali i odznaczeń zasłużonym strażakom


Złote medale „ Za zasługi dla pożarnictwa” wręczono druhom:
1.    Dariusz Siedlecki
2.    Andrzej Skrzyński
3.    Tomasz Kret

Srebrne medale „ Za zasługi dla pożarnictwa” wręczono druhom:
1.    Jarosław Pacuszka
2.    Radosław Nowosad
3.    Jerzy Nowosad
4.    Daniel Olszewski
5.    Ryszard Mazurek
6.    Stanisław Dobiaszewski
7.    Krzysztof Pietrzak
8.    Sylwester Janysz

Brązowe medale „ Za zasługi dla pożarnictwa”  wręczono druhom:
1.    Piotr Momot
2.    Dariusz Narolski
3.    Mariusz Kontek
4.    Krzysztof Kusy

Odznaki „Strażak Wzorowy” wręczono druhom:
     1. Erwin Olejniczak
     2. Marek Olejniczak
     3. Patryk Wagner
     4. Seweryn Bojczuk

Z pośród wyróżnionych przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żmudzi odznaką „Za Wysługę Lat” na szczególną uwagę zasługują druhowie z 60 – letnim stażem:  
     1. Kazimierz Tokarski  
     2. Edward Listowski
W dalszej części uroczystości głos zabierali zaproszeni goście.
Część oficjalną zakończył przemarsz kompanii OSP oraz przeniesie figurki Św. Floriana do siedziby jednostki gdzie przygotowane zostało dla niej honorowe miejsce.
Uroczystości uświetniły występy zespołów śpiewaczych.
Imprezę zakończono zabawą na świeżym powietrzu.
Pomimo wysokiej temperatury w trakcie trwania uroczystości a następnie burzy połączonej z ulewnym deszczem uroczystość odbyła się zgodnie z planem i należy uznać za udaną.