W niedzielę 26 czerwca 2016 roku w Żmudzi odbyła się uroczystość upamiętniająca 90 – lecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żmudzi.

Obchody rozpoczęły się od zbiórki kompanii Ochotniczej Straży Pożarnej na placu przy OSP w Żmudzi. Następnie d-ca kompanii OSP Zbigniew Narolski poprowadził pododdział na czele z orkiestrą dętą z Uchań i pocztami sztandarowymi na plac przy szkole w Żmudzi na mszę świętą koncelebrowaną przez ks. Jacka Bartnickiego proboszcza parafii w Klesztowie i ks. Dariusza Stefanka proboszcza parafii w Żmudzi.
Msza święta odprawiona została w intencji jednostki OSP w Żmudzi oraz byłych i obecnych strażaków tej jednostki i ich rodzin. Podczas mszy poświęcona została figurka Św. Floriana patrona strażaków ufundowana przez mieszkańców gminy Żmudź oraz łódka ratownicza zakupiona ze środków pochodzących z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku dowódcy uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żmudzi Jackowi Raczkiewiczowi oraz podniesienia flagi państwowej na maszt. Następnie Prezes powitał przybyłych na niedzielną uroczystość zaproszonych gości, strażaków oraz zgromadzonych mieszkańców.
Wśród zaproszonych gości  obecni byli między innymi: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie  brygadier Zbigniew Raźniewski, Skarbnik Powiatu Pani Agata Niemczyk, Dyrektor PKS Sp. z oo  w Chełmie Pan Waldemar Szynal, Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi  inspektor Sławomir Buczek, Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „AMIMED” s,c. w Żmudzi Pan Andrzej Mielniczuk, Radny Rady Powiatu Radosław Rakowiecki, Radni Rady Gminy  Żmudź na czele z Przewodniczącym Panem Krzysztofem Gawrjołkiem, Panie i Panowie sołtysi Gminy Żmudź, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmudzi Pani Małgorzata Piątek, Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Żmudzi Pani Halina Steczuk, prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy, Wójt Gminy Żmudź Pani Edyta Niezgoda gospodarz gminy oraz współorganizator uroczystości.
W dalszej części uroczystości prowadzący odczytał bogatą w wydarzenia historię jednostki OSP w Żmudzi.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nadanych medali i odznaczeń zasłużonym strażakom


Złote medale „ Za zasługi dla pożarnictwa” wręczono druhom:
1.    Dariusz Siedlecki
2.    Andrzej Skrzyński
3.    Tomasz Kret

Srebrne medale „ Za zasługi dla pożarnictwa” wręczono druhom:
1.    Jarosław Pacuszka
2.    Radosław Nowosad
3.    Jerzy Nowosad
4.    Daniel Olszewski
5.    Ryszard Mazurek
6.    Stanisław Dobiaszewski
7.    Krzysztof Pietrzak
8.    Sylwester Janysz

Brązowe medale „ Za zasługi dla pożarnictwa”  wręczono druhom:
1.    Piotr Momot
2.    Dariusz Narolski
3.    Mariusz Kontek
4.    Krzysztof Kusy

Odznaki „Strażak Wzorowy” wręczono druhom:
     1. Erwin Olejniczak
     2. Marek Olejniczak
     3. Patryk Wagner
     4. Seweryn Bojczuk

Z pośród wyróżnionych przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żmudzi odznaką „Za Wysługę Lat” na szczególną uwagę zasługują druhowie z 60 – letnim stażem:  
     1. Kazimierz Tokarski  
     2. Edward Listowski
W dalszej części uroczystości głos zabierali zaproszeni goście.
Część oficjalną zakończył przemarsz kompanii OSP oraz przeniesie figurki Św. Floriana do siedziby jednostki gdzie przygotowane zostało dla niej honorowe miejsce.
Uroczystości uświetniły występy zespołów śpiewaczych.
Imprezę zakończono zabawą na świeżym powietrzu.
Pomimo wysokiej temperatury w trakcie trwania uroczystości a następnie burzy połączonej z ulewnym deszczem uroczystość odbyła się zgodnie z planem i należy uznać za udaną.

dsc_0138.jpg dsc_0139.jpg dsc_0140.jpg

dsc_0141.jpg dsc_0142.jpg dsc_0143.jpg

dsc_0144.jpg dsc_0145.jpg dsc_0146.jpg

dsc_0147.jpg dsc_0148.jpg dsc_0149.jpg

dsc_0150.jpg dsc_0151.jpg dsc_0152.jpg

dsc_0153.jpg dsc_0154.jpg dsc_0155.jpg

dsc_0156.jpg dsc_0157.jpg dsc_0158.jpg

dsc_0159.jpg dsc_0160.jpg dsc_0161.jpg

dsc_0163.jpg dsc_0164.jpg dsc_0165.jpg

dsc_0167.jpg dsc_0168.jpg dsc_0169.jpg

dsc_0170.jpg dsc_0171.jpg dsc_0172.jpg

dsc_0173.jpg dsc_0174.jpg dsc_0175.jpg

dsc_0176.jpg dsc_0177.jpg dsc_0178.jpg

dsc_0179.jpg dsc_0180.jpg dsc_0181.jpg

dsc_0182.jpg dsc_0183.jpg dsc_0184.jpg

dsc_0185.jpg dsc_0186.jpg dsc_0188.jpg

dsc_0189.jpg dsc_0190.jpg dsc_0191.jpg

dsc_0192.jpg dsc_0194.jpg dsc_0195.jpg

dsc_0196.jpg dsc_0197.jpg dsc_0198.jpg

dsc_0200.jpg dsc_0202.jpg dsc_0203.jpg

dsc_0204.jpg dsc_0205.jpg dsc_0206.jpg

dsc_0207.jpg dsc_0208.jpg dsc_0209.jpg

dsc_0210.jpg dsc_0211.jpg dsc_0212.jpg

dsc_0213.jpg dsc_0215.jpg dsc_0216.jpg

dsc_0217.jpg dsc_0218.jpg dsc_0219.jpg

dsc_0220.jpg dsc_0221.jpg dsc_0222.jpg

dsc_0223.jpg dsc_0224.jpg dsc_0225.jpg

dsc_0226.jpg dsc_0227.jpg dsc_0230.jpg

dsc_0231.jpg dsc_0232.jpg dsc_0233.jpg

dsc_0234.jpg dsc_0235.jpg dsc_0236.jpg

dsc_0237.jpg dsc_0238.jpg dsc_0239.jpg

dsc_0240.jpg dsc_0241.jpg dsc_0242.jpg

dsc_0243.jpg dsc_0244.jpg dsc_0245.jpg

dsc_0246.jpg dsc_0247.jpg dsc_0248.jpg

dsc_0249.jpg dsc_0250.jpg dsc_0251.jpg

dsc_0252.jpg dsc_0253.jpg dsc_0254.jpg

dsc_0255.jpg dsc_0256.jpg dsc_0257.jpg

dsc_0258.jpg dsc_0259.jpg dsc_0260.jpg

dsc_0261.jpg dsc_0262.jpg dsc_0263.jpg

dsc_0264.jpg dsc_0265.jpg dsc_0266.jpg

dsc_0267.jpg dsc_0268.jpg dsc_0269.jpg

dsc_0271.jpg dsc_0272.jpg dsc_0273.jpg

dsc_0274.jpg dsc_0276.jpg dsc_0277.jpg

dsc_0278.jpg dsc_0279.jpg dsc_0280.jpg

dsc_0281.jpg dsc_0282.jpg dsc_0283.jpg

dsc_0285.jpg dsc_0286.jpg dsc_0287.jpg

dsc_0288.jpg dsc_0289.jpg dsc_0290.jpg

dsc_0291.jpg dsc_0292.jpg dsc_0293.jpg

dsc_0294.jpg dsc_0295.jpg img_5165.jpg

img_5166.jpg img_5167.jpg img_5168.jpg

img_5169.jpg img_5170.jpg img_5171.jpg

img_5172.jpg img_5174.jpg img_5175.jpg

img_5176.jpg img_5177.jpg img_5178.jpg

img_5179.jpg img_5180.jpg img_5181.jpg

img_5183.jpg img_5184.jpg img_5185.jpg

img_5186.jpg img_5187.jpg img_5188.jpg

img_5189.jpg img_5190.jpg img_5191.jpg