W dniu 10 lipca 2016 r. w Wólce Leszczańskiej odbył się „Dzień sąsiada” – spotkanie integracyjne dla mieszkańców Gminy Żmudź. W ramach imprezy odbyły się konkurencje sportowe. W „Rzucie wałkiem na odległość” zwyciężyła Pani Dorota Antonowicz, w „Rzucie piłką na odległość” zwyciężył Pan Paweł Gierłach. W „Przeciąganiu liny” wystąpiły dwie drużyny: „Wóleczka” reprezentująca mieszkańców Wólki Leszczańskiej oraz „Żmudź” – drużyna mieszana „pod wodzą” ks. Dariusza Stefanka. Dzień sąsiada została umilony przez występ zespołu śpiewaczego „Jarzębinki” oraz występ kapeli „Pogodna jesień”.
Dzień sąsiada został zorganizowany w ramach projektu pn. „Integracja – aktywizacja” dofinansowywanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.