W dniu 25 maja 2017 w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się debata społeczna, której tematem było „Bezpieczeństwo na terenie gminy Żmudź.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, w tym Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie podinsp. Paweł Łuka, Wójt Gminy Pani Edyta Niezgoda, radni gminy, dyrektorzy szkół oraz inne osoby. Spotkanie to rozpoczęło się prezentacją obrazującą przestępczość na terenie gminy oraz pokazującą działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa przez chełmską komendę.

Przy tej okazji policjanci omówili też funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda” oraz portalu internetowego „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Była też mowa o roli policjanta dzielnicowego oraz jego zadaniach w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Później rozpoczęła się dyskusja, w której kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w tym zakresie. Efektem tych rozmów było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w gminie Żmudź.

Na koniec uczestnicy debaty odwiedzili miejscowy komisariat Policji, który w ubiegłym roku przeszedł kapitalny remont.