W niedzielę 9 lipca 2017 roku w Leszczanach odbyła się uroczystość upamiętniająca 90 – lecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczanach.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, która odprawiona została przez ks. proboszcza Zygmunta Woźniaka w kościele parafialnym w Kumowie w intencji jednostki OSP w Leszczanach oraz byłych i obecnych strażaków tej jednostki i ich rodzin.
Od godz. 16.00 na placu przy remizie OSP w Leszczanach, zbiórką pododdziału strażaków rozpoczęły się oficjalne uroczystości jubileuszowe.
Naczelnik OSP powitał przybyłych na  niedzielną uroczystość zaproszonych gości, strażaków oraz zgromadzonych mieszkańców Leszczan i pobliskich miejscowości.
Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie st. kapitan Stanisław Kołtun, Wójt Gminy Żmudź Pani Edyta Niezgoda, Radni Rady Gminy Żmudź na czele z Przewodniczącym Panem Krzysztofem Gawrjołkiem, prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy.
W dalszej części uroczystości odczytano bogatą w wydarzenia historię jednostki OSP w Leszczanach.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym strażakom, którym Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie nadało medale
 „ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA” :

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali druhowie:
1. Czapka Krzysztof
2. Judczyc Daniel
3. Judczyc Kamil
4. Łaszkiewicz Mariusz
5. Pieczykolan Adam
6. Pietryczuk Sławomir
7. Szostak Kamil
8. Zdunek Paweł

Medale wręczali: członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Zbigniew Narolski i starszy kapitan Stanisław Kołtun przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Chełmie.

Odznakę „Strażak Wzorowy"  wręczono druhom:

1. Czubara Dariusz
2. Gąsior Paweł
3. Gąsior Piotr
4. Kownacki Ariel
5. Pieczykolan Janusz
6. Pieczykolan Kazimierz
7. Telicki Robert    
8. Wereszczyński Przemysław

Następnie Wójt Gminy Żmudź Pani Edyta Niezgoda wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Żmudź wręczyli zasłużonym strażakom podziękowania za wieloletnią działalność na rzecz OSP w Leszczanach.
Podziękowania otrzymali druhowie:
1. Henryk Koziorowski
2. Jan Judczyc
3. Tadeusz Adamczuk
4. Jan Rogowski
5. Piotr Betiuk
6. Ryszard Kapica
7. Romuald Pieczykolan

W dalszej części uroczystości głos zabierali zaproszeni goście. Część oficjalną zakończył przemarsz pododdziału OSP w Leszczanach.
Uroczystości uświetnił występ młodzieżowego zespołu muzycznego.
Imprezę zakończono zabawą na świeżym powietrzu.
Dzięki pięknej pogodzie uroczystość odbyła się zgodnie z planem i należy uznać za udaną.