W dniu 20 stycznia 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żmudzi.

Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności OSP w Żmudzi za okres sprawozdawczy oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy  na 2018 rok. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg. mgr inż. Zbigniew Raźniewski, mł. aspirant Piotr Kisiel przedstawiciel Komisariatu Policji w Żmudzi, Pan Radosław Rakowiecki – Radny Rady Powiatu Chełmskiego, Pani Anna Załuska Radna Rady Gminy Żmudź oraz Pani Edyta Niezgoda Wójt Gminy Żmudź.