W dniu 31 stycznia 2018 roku Gminne Centrum Kultury zorganizowało dla dzieci wyjazd do kina na film 3D „Fernando” i wizytę w MC Donaldzie.

W wyjeździe uczestniczyło 21 dzieci.