W dniu 31 stycznia 2018 roku Gminne Centrum Kultury zorganizowało dla dzieci wyjazd do kina na film 3D „Fernando” i wizytę w MC Donaldzie.

W wyjeździe uczestniczyło 21 dzieci.

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

2.jpg 3.jpg 4.jpg

5.jpg 6.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg