22 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy Żmudź odbyło się spotkanie  rolników i hodowców trzody chlewnej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chełmie Panią Agnieszką Lis

w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Żmudź choroby zakaźnej tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF). W trakcie spotkania omówione zostały ograniczenia jakie dotyczą hodowców w związku z włączeniem Gminy Żmudź do strefy skażonej afrykańskim pomorem świń, oraz sposoby zabezpieczenia hodowli przed wystąpieniem choroby, procedury postępowania w przypadku znalezienia podłego dzika oraz w przypadku podejrzenia objawów choroby u świń.