Dnia 07 sierpnia  2018 roku Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zorganizowało wycieczkę dzieci do Chełma. Dzieci zwiedziły podziemia kredowe znajdujące się pod miastem,

gdzie spotkały ducha Bielucha, obejrzały replikę studni znajdującej się na placu Łuczkowskiego, przespacerowały się po Górce Chełmskiej i odwiedziły Bazylikę NNMP.